Automatyka przemysłowaSterowniki mikroprocesorowe


Regulatory temperatury typ RTM

Mikroprocesorowe regulatory temperatury typ RTM, przeznaczone są do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu czujników Pt100. Mierzona wartość temperatury wyświetlana jest na 4-pozycyjnym wyświetlaczu cyfrowym z rozdzielczością jednego miejsca po przecinku. Dwa przekaźniki wyjściowe umożliwiają sterowanie obwodów regulacji temperatury lub obwodów sygnalizujących stany alarmowe. Aktualny stan przekaźników sygnalizowany jest diodami święcącymi umieszczonymi na płycie czołowej regulatora. Zmianę progów zadziałania oraz nastawianie wartości temperatur alarmowych umożliwiają trzy przyciski: "SET" , "" i "".

Regulatory temperatury typ RTM montowane są w obudowach zatablicowych z klawiaturą foliową. Za pośrednictwem interfejsu RS232 mogą współpracować z drukarką w celu rejestracji temperatur.


Regulator temperatury typ RTW-1

Mikroprocesorowy regulator temperatury typ RTW-1 jest regulatorem dwukanałowym z możliwością zaprogramowania trzech zestawów nastaw dla regulowanych temperatur (programów) i możliwością szybkiego wyboru programu. Regulator przeznaczony jest do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu czujników Pt100. Mierzone wartość temperatury wyświetlane są na 4-pozycyjnym wyświetlaczu cyfrowym z rozdzielczością jednego miejsca po przecinku. Dwa przekaźniki wyjściowe umożliwiają sterowanie obwodów regulacji temperatury. Aktualny stan przekaźników sygnalizowany jest diodami święcącym umieszczonym na płycie czołowej regulatora. Wybór programu, zmianę progów zadziałania oraz wybór kanału z którego temperatura przesyłana jest na wyświetlacz umożliwiają trzy przyciski: "SET" , "" i "". Zmiana nastaw kodowana.

Regulatory temperatury typ RTW-1 montowane są w obudowach zatablicowych z klawiaturą foliową.


Dwukanałowy rejestrator - regulator temperatur typ CRT-2/1

Opis dotyczy mikroprocesorowego sterownika typ CRT-2, z oprogramowaniem w wersji JKS 1.0 15/11/96

Sterownik mikroprocesorowy CRT-2 przeznaczony jest do pomiaru, regulacji i rejestracji temperatur. Ponadto wykrywa i sygnalizuje stany alarmowe temperatur na obiekcie. Pomiar realizowany jest przy pomocy czujników typu Pt100. Czujniki podłączone są do sterownika liniami trójprzewodowymi, zapewniającymi kompensacje błędu pomiaru wynikającego z rezystancji linii. Zalecana długość linii pomiarowych nie większa niż 200 mb.

Sterownik wyświetla zmierzone wartości temperatur na wyświetlaczu cyfrowym (2 x 4-cyfry), z dokładnością 0.1 stopnia. Ponadto gromadzi wyniki pomiarów w pamięci wewnętrznej. Dane o temperaturze cechowane są aktualną datą i godziną pobieraną z wbudowanego zegara czasu rzeczywistego. Wyniki pomiarów mogą być przesyłane na mikrodrukarkę (I/F RS232) , na bieżąco co nastawiony interwał czasu. Dane opatrzone są datą i godziną. Można również sporządzić dokument za określony dzień poprzez wydruk danych z pamięci zapisanych pod wybraną datą. Pamięć wbudowana w sterownik pozwala na zapamiętanie do 16 tys. pomiarów (z dwu kanałów), co pozwala na zgromadzenie danych ,przy rejestracji co 5min, za okres ok. jednego miesiąca. Najstarsze dane są niszczone w miarę napływu nowych pomiarów. Poza funkcjami pomiarowymi, sterownik może sygnalizować stany alarmowe temperatur oraz realizować funkcje sterownicze.

Sterownik posiada przewidziane miejsce na wbudowanie układów umożliwiających przesyłanie danych do komputera typu PC, po liniach interfejsu RS422/485 (linie prądowe z optoseparacją).


Sterownik odtajania z rejestracją temperatur typ CRT-2/2

Opis dotyczy mikroprocesorowego sterownika typ CRT-2, z oprogramowaniem w wersji JKS 2.0 15/11/96.

Sterownik mikroprocesorowy CRT-2/2 przeznaczony jest do regulacji i sterowania pracą parowników w układach chłodniczych. Sterownik utrzymuje temperaturę komory na zadanym poziomie a także realizuje odtajanie parownika w układzie czasowym. Odtajanie parownika może być realizowane cyklicznie o określonych godzinach zgodnie z dokonanymi nastawami {zegar dobowy} , lub inicjowane w dowolnej chwili przyciskiem. Sterownik realizuje funkcje pomiaru, regulacji i rejestracji temperatur. Ponadto wykrywa i sygnalizuje stany alarmowe temperatur na obiekcie.

Pomiar realizowany jest przy pomocy czujników typu Pt100. Czujniki podłączone są do sterownika liniami trójprzewodowymi, zapewniającymi kompensacje błędu pomiaru wynikającego z rezystancji linii. Zalecana długość linii pomiarowych nie większa niż 200 mb.

Sterownik wyświetla zmierzone wartości temperatur na wyświetlaczu cyfrowym (2 x 4-cyfry), z dokładnością 0.1 stopnia. Ponadto gromadzi wyniki pomiarów w pamięci wewnętrznej. Dane o temperaturze cechowane są aktualną datą i godziną pobieraną z wbudowanego zegara czasu rzeczywistego. Wyniki pomiarów mogą być przesyłane na mikrodrukarkę (I/F RS232) na bieżąco co nastawiony przedział czasu. Dane opatrzone są datą i godziną. Można również sporządzić dokument za określony dzień poprzez wydruk danych z pamięci zapisanych pod wybraną datą. Pamięć wbudowana w sterownik pozwala na zapamiętanie do 16 tys. pomiarów (z dwu kanałów), co pozwala na zgromadzenie danych, przy rejestracji co 5min, za okres ok. jednego miesiąca. Najstarsze dane są niszczone w miarę napływu nowych pomiarów.

Funkcje sterownicze związane z odtajaniem parownika realizowane są przez dołączony do sterownika przekaźnikowy moduł odtajania. Moduł ten umożliwia sterowanie pracą zaworów i wentylatorów w czasie cyklu odtajania oraz zaworu zasilającego i wentylatorów w czasie chłodzenia.

Sterownik posiada przewidziane miejsce na wbudowanie układów umożliwiających przesyłanie danych do komputera typu PC, po liniach interfejsu RS422/485 (linie prądowe z optoseparacją).


Sterownik komory chłodniczej z chłodzeniem pośrednim typ SPCH/s

Sterownik typ SPCH/s przeznaczony jest do utrzymania temperatury w komorach chłodniczych w których wymienniki chłodu (ziębniki) zasilane są schłodzonym glikolem. Przeznaczony do stosowania w przechowalnictwie owoców, warzyw, dojrzewalniach serów itp., gdzie oprócz temperatury istotny jest poziom wilgotności powietrza w komorze.

Sterownik mierzy dwie temperatury -temperaturę komory oraz temperaturę glikolu zasilającego ziębnik. Steruje pracą wentylatorów, pompy obiegowej glikolu, oraz (analogowo) zaworem mieszającym na glikolu w celu utrzymania nastawionej różnicy temperatur pomiędzy powietrzem a ziębnikiem .

Zastosowanie tego typu chłodzenia, oraz sterownika SPCH/s pozwala na utrzymanie w komorze temperatury o określonej wartości oraz wilgotności ponieważ ubytek wody z przechowywanych produktów może być prowadzony w sposób kontrolowany poprzez zmianę nastawy różnicy temperatur glikol - powietrze.


Dwukanałowy rejestrator - regulator temperatur lub temperatury i wilgotności typ CRT-2/3

Sterownik mikroprocesorowy CRT-2 przeznaczony jest do pomiaru, regulacji i rejestracji dwu temperatur lub temperatury i wilgotności. Ponadto wykrywa i sygnalizuje przekroczenie na obiekcie stanów alarmowych mierzonych wielkości. Pomiar temperatury realizowany jest przy pomocy czujników typu Pt100.a wilgotności przy pomocy dołączonych przetworników wilgotności (4-20m


Sterownik Wymienników Ciepła typ SWC-1/s
z cyklem czasowo-temperaturowym

Sterownik wymienników ciepła typ SWC-1/s przeznaczony jest do pomiaru i regulacji temperatury c.w.u. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Możliwość wprowadzenia do sterownika parametrów cyklu czasowo temperaturowego (dobowego lub tygodniowego) umożliwia zaprogramowanie zmian temperatury c.w.u. w wybranych odcinkach czasu celem uzyskania oszczędności energetycznych. Pomiar temperatury realizowany jest przy użyciu czujnika Pt100. Sterownik SWC-1/s reguluje temperaturę poprzez podanie napięcia na cewkę zaworu sterowanego elektromagnetycznie typu otwarty-zamknięty, zainstalowanego na przepływie wody sieciowej. Sterownik przystosowany jest do współpracy zarówno z zaworami elektromagnetycznymi normalnie zamkniętymi jak również z zaworami normalnie otwartymi. Zastosowany w sterowniku algorytm regulacji z członem różniczkującym i całkującym gwarantuje wysoką precyzję i stabilność regulacji temperatury c.w.u..

 


Systemy Informatyczne Szaniawski System, 05-803 Pruszków ul. Lipowa 37
tel/fax:(0-22) 758-67-26, kom:0-501-38-31-98
e-mail: kontakt.siss@szaniawski.pl
© Copyrights 2001 SISS