Dwukanałowy rejestrator - regulator temperatur lub temperatury i wilgotności typ CRT-2/3


Szczegóły w formacie .doc
Zastosowanie:

Opis dotyczy mikroprocesorowego sterownika typ CRT-2, z oprogramowaniem w wersji JKS 1.0 15/02/99 Sterownik mikroprocesorowy CRT-2 przeznaczony jest do pomiaru, regulacji i rejestracji dwu temperatur lub temperatury i wilgotności. Ponadto wykrywa i sygnalizuje przekroczenie na obiekcie stanów alarmowych mierzonych wielkości. Pomiar temperatury realizowany jest przy pomocy czujników typu Pt100.a wilgotności przy pomocy dołączonych przetworników wilgotności (4-20mA) Czujniki temperatury podłączone są do sterownika liniami trójprzewodowymi, zapewniającymi kompensacje błędu pomiaru wynikającego z rezystancji linii. Przetwornik wilgotności pracuje na linii dwuprzewodowej i może być zasilany napięciem ze sterownika (jeżeli nie wymaga napięcia zasilania większego niż =12V). Zalecana długość linii pomiarowych nie większa niż 200 mb. Sterownik wyświetla zmierzone wartości temperatur (lub temperatury i wilgotności na wyświetlaczu cyfrowym (2 x 4-cyfry), z dokładnością jednego miejsca po przecinku. Ponadto gromadzi wyniki pomiarów w pamięci wewnętrznej. Dane o temperaturze cechowane są aktualną datą i godziną pobieraną z wbudowanego zegara czasu rzeczywistego. Wyniki pomiarów mogą być przesyłane na mikrodrukarkę (I/F RS232) , na bieżąco co nastawiony interwał czasu. Dane opatrzone są datą i godziną. Można również sporządzić dokument za określony dzień poprzez wydruk danych z pamięci zapisanych pod wybraną datą. Pamięć wbudowana w sterownik pozwala na zapamiętanie do 16 tys. pomiarów (z dwu kanałów), co pozwala na zgromadzenie danych ,przy rejestracji co 5min, za okres ok. jednego miesiąca. Najstarsze dane są niszczone w miarę napływu nowych pomiarów. Poza funkcjami pomiarowymi, sterownik może sygnalizować stany alarmowe temperatur oraz realizować funkcje sterownicze. Sterownik posiada wbudowane układy oraz oprogramowanie umożliwiające przesyłanie danych do komputera typu PC, po liniach interfejsu RS485 (linie prądowe z optoseparacją)


Dane techniczne:

 • napięcie zasilania
 • dopuszczalna zmiana napięcia
 • pobór mocy
 • zakres pomiarowy
 • dokładność odczytu
 • klasa pomiarowa
 • ilość wejść pomiarowych
 • czujniki pomiarowe

 • długość linii pomiarowej
 • linia pomiarowa
 • kompensacja linii pomiarowej
 • skuteczność kompensacji
 • wyświetlacze temperatury
 • wyświetlacz funkcji
 • podtrzymanie pamięci wew.
 • przekaźniki wyjściowe
 • max obciążalność wyjść
 • temperatura otoczenia
 • wymiary obudowy
 • typ obudowy
 • masa
 • stopień ochrony

 

220V 50Hz
-15% +10%
< 8W
50°C ÷ +250°C
jedna cyfra po przecinku
0.1
2
2xPt100 lub Pt100
i przetwornik wilgotności
max. 200 mb
trójprzewodowa
wewnętrzna
98%
LED 2 x 4, cyfry(wys. 9 mm)
ciekłokrystaliczny
bateria litowa
optotriaki
1A/250V ~
0°C ÷ 50°C
96 x 96 x 61 mm
zatablicowa
0,3 kg
IP 41, (płyta czołowa hermetyzowana)


Szkic wymiarowy:

Rys1. Dwukanałowy rejestrator typ CRT-2/3


Budowa:

Sterownik CRT-2/1 zbudowany jest w oparciu o mikroprocesor z rodziny 80C51 i ma wbudowane następujące bloki funkcjonalne:

 • multiplekser analogowy kanałów pomiarowych
 • przetwornik A/D dwunastobitowy plus znak,
 • pulpit techniczny zawierający
  • wyświetlacz temperatur (2 x 4 cyfry)
  • wyświetlacz alfanumeryczny 2 x 16 znaków
  • klawiaturę ( "ESC", " ", " ", " ", " ", "ENTER" )
  • wyświetlacz diodowy do sygnalizacji. przekroczenia dopuszczalnych
   temperatur ( ALM1.d, ALM1.g, ALM2.d, ALM2.g ) wyświetlacz diodowy stanu przekaźników P1, P2, ALM
 • zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
 • pamięć o pojemności 8 x 128k z podtrzymaniem bateryjnym

Sterownik bez dodatkowych modułów może być użyty jako dwukanałowy regulator temperatur, z równoczesnym wyświetlaniem wartości temperatur w dwóch kanałach i sygnalizacją przekroczenia temperatur dopuszczalnych (lub w układzie: temperatura w Kan.1 i wilgotność w Kan.2). Stan przekaźnika P1 zależny jest od temperatury w kanale pierwszym, a przekaźnika P2 od temperatury (wilgotności) w kanale drugim. Sterownik umożliwia wybranie dla każdego z przekaźników jednego z czterech wariantów pracy ( ; wariant 0 - przekaźnik wyłączony, ; wariant 1 - sygnalizacja stanów alarmowych indywidualnie dla każdego kanału, ; wariant 2 - termostat dwustawny do grzania, ;wariant 3 - termostat dwustawny do chłodzenia ). Wyświetlacz alfanumeryczny pozwala na przeglądanie danych zapisanych w pamięci sterownika..
Przekroczenia temperatur (wilgotności) alarmowych sygnalizowane są czterema diodami określającymi w którym kanale i w jakim kierunku nastąpiło przekroczenie. Ponadto w przypadku przekroczenia temperatur (wilgotności) alarmowych załączany jest przekaźnik zbiorczy ALM - umożliwiający wyprowadzenie zewnętrznego obwodu alarmu. Stan załączenia przekaźnika ALM sygnalizowany jest zapaleniem czerwonej diody (światło migowe)

Dołączenie mikrodrukarki typ DR-24 daje dodatkowo możliwość bieżącej rejestracji (wydruku) danych o wartościach zmierzonych w kan1 i w kan2. Dane cechowane są aktualną godziną i stronicowane na zbiory dobowe opatrzone numerem rejestratora i datą. Częstotliwość wydruku jest deklarowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 60 min. Sterownik umożliwia również wydrukowanie danych z pamięci z określonego dnia (jeżeli uprzednio był zadeklarowany zapis do pamięci).
Poniżej zamieszczono przykładowe wydruki rejestracji danych.

Sterownik ma również możliwość komunikacji z komputerem typu PC przez interfejs RS485.

Sterownik ma również możliwość komunikacji z komputerem typu PC za pomocą interfejsu RS485.Podłączenie realizowane jest za pośrednictwem typowego złącza COM i przekształtnika sygnałów RS232/RS485.Współpraca z komputerem umożliwia rejestrację pomiarów na oddzielnych plikach (przykładowy wydruk zawartości pliku załączony na końcu opisu) z kilku sterowników, oraz zablokowanie lub odblokowanie klawiatur poszczególnych sterowników. Program zapewnia synchronizację zegarów w sterownikach celem zachowania zgodności z czasem komputerowym.


 


Przedsiębiorstwo Automatyki Chłodniczej Szaniawski, 05-803 Pruszków ul.Lipowa 37, tel./fax:(0-22) 758-67-26
e-mail: kontakt.pach@szaniawski.pl
© Copyrights 2001 SISS