Automatyka przemysłowaRegulatory tamperatury


Regulator temperatury typ RT/Pt/s

Regulatory temperatury do chłodzenia - Utrzymanie stałej temperatury w komorach chłodniczych, przechowalniach owoców lub warzyw, dojrzewalniach owoców, regulacja procesów wentylacji, zabezpieczenie przed nadmiernym spadkiem temperatury w procesach schładzania, regulacja procesów technologicznych i wymienników ciepła.

Regulatory temperatury do grzania - Utrzymanie stałej temperatury ogrzewanych pomieszczeń, regulacja systemów zabezpieczenia przed przemarzaniem gruntu, utrzymanie stałej temperatury procesów technologicznych, regulacja temperatury wymienników ciepła, oparzalników, sterylizatorów, suszarek, płyt grzejnych i.t.p.

Regulatory temperatury RT/Pt/s przystosowane są do zabudowy modułowej, do montażu na szynie TH 35 x 7,5. Przeznaczone są do współpracy z czujnikami Pt100.


Regulator temperatury typ RT/Pt

Regulatory temperatury do chłodzenia - Utrzymanie stałej temperatury w komorach chłodniczych, przechowalniach owoców lub warzyw, dojrzewalniach owoców, regulacja procesów wentylacji, zabezpieczenie przed nadmiernym spadkiem temperatury w procesach schładzania, regulacja procesów technologicznych i wymienników ciepła.

Regulatory temperatury do grzania - Utrzymanie stałej temperatury ogrzewanych pomieszczeń, regulacja systemów zabezpieczenia przed przemarzaniem gruntu, utrzymanie stałej temperatury procesów technologicznych, regulacja temperatury wymienników ciepła, oparzalników, sterylizatorów, suszarek, płyt grzejnych i.t.p.

Regulatory temperatury RT/Pt przeznaczone są do współpracy z czujnikami Pt100.


Termostat trójpołożeniowy typ 3RT/Pt

Regulowanie temperatury jednym termostatem przy zasilaniu z dwu źródeł energetycznych (np. grzanie - chłodzenie), wykrywanie i sygnalizacja alarmu przekroczenia dopuszczalnych temperatur, sygnalizacji poprawnej temperatury ( np. zezwolenie na pracę urządzenia w ustalonym zakresie temperatur ).


Termostaty cyfrowe typ TC1/s, TC2/s

Termostaty cyfrowe TC1/s, TC2/s przeznaczone są do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu czujników Pt100. Mierzona wartość temperatury wyświetlana jest na 4-pozycyjnym wyświetlaczu cyfrowym z rozdzielczością jednego miejsca po przecinku. Dwa przekaźniki wyjściowe umożliwiają sterowanie obwodów regulacji temperatury lub obwodów sygnalizujących stany alarmowe. Aktualny stan przekaźników sygnalizowany jest diodami święcącym umieszczonym na płycie czołowej termostatu. Zmianę progów zadziałania oraz nastawianie wartości temperatur alarmowych umożliwiają trzy przyciski: "PRG" , "-" i "+".

Termostaty przystosowane są do zabudowy modułowej . Możliwość mocowania na szynie TH35, zunifikowane wymiary i niewielkie gabarytu zapewniają szybki i estetyczny montaż w rozdzielnicach elektrycznych.


Regulator central grzewczych i klimatyzatorów typ RCG-1

Regulator central grzewczych i klimatyzatorów typ RCG-1 przeznaczony jest do analogowej regulacji położenia dwu przepustnic powietrza (lub zaworów mieszających) za pomocą napędów elektrycznych.
Po ustawieniu zadanej temperatury na regulatorze, napędy ustawiają przepustnice powietrza pobieranego z zewnątrz i przepustnice nagrzewnicy tak aby temperatura rzeczywista w pomieszczeniu osiągnęła zadany poziom. Ponad to układ posiada czujnik temperatury awaryjnej, chroniący nagrzewnice przed ewentualnym zamrożeniem.


Termostaty cyfrowe typ TC1.4/s, TC1.5/s

Termostaty cyfrowe TC1.4/s, TC1.5/s przeznaczone są do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu czujników Pt100. Mierzona wartość temperatury wyświetlana jest na 4-pozycyjnym wyświetlaczu cyfrowym z rozdzielczością jednego miejsca po przecinku. Dwa przekaźniki wyjściowe umożliwiają sterowanie obwodów regulacji temperatury lub obwodów sygnalizujących stany alarmowe. Aktualny stan przekaźników sygnalizowany jest diodami święcącym umieszczonym na płycie czołowej termostatu. Zmianę progów zadziałania oraz nastawianie wartości temperatur alarmowych umożliwiają trzy przyciski: "PRG" , "-" i "+".

Termostaty przystosowane są do zabudowy modułowej . Możliwość mocowania na szynie TH35, zunifikowane wymiary i niewielkie gabaryty zapewniają szybki i estetyczny montaż w rozdzielnicach elektrycznych. Termostaty przystosowane są do zasilania prądem stałym .

 


Systemy Informatyczne Szaniawski System, 05-803 Pruszków ul. Lipowa 37
tel/fax:(0-22) 758-67-26, kom:0-501-38-31-98
e-mail: kontakt.siss@szaniawski.pl
© Copyrights 2001 SISS