Automatyka przemysłowaRegulatory ciśnienia

Presostat wielostanowy typ 7RCK/s

Presostat wielostanowy 7RCK/s służy do utrzymania prawidłowego ciśnienia w instalacjach chłodniczych amoniakalnych i freonowych. Funkcja ta jest realizowana poprzez załączanie (wyłączanie) kolejnych urządzeń chłodniczych w zależności od zmiany ciśnienia czynnika chłodniczego. Presostat 7RCK/s przeznaczony jest do regulacji wydajności wentylatorów i pomp wodnych na skraplaczach w zależności od ciśnienia skraplania, jak również do bezpośredniej regulacji wydajności sprężarek w f-cji ciśnienia ssania. Presostat 7RCK/s może być stosowany do regulacji ciśnienia w instalacjach wodnych i powietrznych.


Presostat trójpołożeniowy - typ 3RCK/s

(dokumentacja w przygotowaniu)


Presostat trójpołożeniowy typ 3RCK

Presostat trójpołożeniowy 3RCK służy do utrzymania prawidłowego ciśnienia w amoniakalnych i freonowych instalacjach chłodniczych. Przeznaczony jest do układów sterowania , w których wymagane jest wyróżnienie 3 stanów ciśnienia czynnika: ''CIśNIENIE ZA NISKIE'', ''CIśNIENIE PRAWIDŁOWE'' i ''CIśNIENIE ZA WYSOKIE''.
W instalacjach amoniakalnych używany jest do sterowania przekaźnikiem programowym RP16M, w celu regulacji wydajności sprężarek, w zależności od wartości ciśnienia ssania.


Presostat chłodniczy - typ RCK/s

(dokumentacja w przygotowaniu)


Presostat chłodniczy typ RCK

Presostat chłodniczy RCK służy do utrzymania prawidłowego ciśnienia w amoniakalnych i freonowych instalacjach chłodniczych. Przeznaczony jest do układów sterowania , w których wymagane jest wyróżnienie 2 stanów ciśnienia czynnika: ''CIśNIENIE NISKIE'' i ''CIśNIENIE WYSOKIE''.

W instalacjach amoniakalnych używany jest do sterowania pracą sprężarek przy wzroście ciśnienia ssania i układach alarmu.

 


Systemy Informatyczne Szaniawski System, 05-803 Pruszków ul. Lipowa 37
tel/fax:(0-22) 758-67-26, kom:0-501-38-31-98
e-mail: kontakt.siss@szaniawski.pl
© Copyrights 2001 SISS