Automatyka przemysłowaZawory elektromagnetyczne


Elektromagnetyczne zawory amoniakalne, serwotłokowe typ EZAS i EZAS-GG do instalacji chłodniczych

Zawory typu EZAS są przeznaczone do automatyzowania przepływów na przewodach: cieczy ze skraplacza, pompowego zasilania parowników, powrotnych z parowników, pary i cieczy z odtajania do osuszaczy.

Do przewodów gorącego gazu przeznaczone są zawory EZAS-GG o podwyższonej odporności na zanieczyszczenia niesione przez gorące pary amoniaku.


Zawór amoniakalny z wymuszonym otwarciem - typ EZAW (50-65)

(dokumentacja w przygotowaniu)


Elektromagnetyczne zawory wodne i parowe, serwotłokowe typ EZWS i EZPS

Zawory typu EZWS są przeznaczone do automatyzowania przepływów wody w warunkach przemysłowych. Zawory typu EZPS dzięki zastosowaniu cewki izolowanej termicznie od korpusu zaworu umożliwiają sterowanie przepływem pary i gorącej wody.


Elektromagnetyczny zawór dwu- i trójdrogowy typ 2EZ2 i 3EZ2

Zawór sterowniczy do pneumatycznych siłowników przeponowych zaworów głównych, pneumatycznych siłowników cylindrycznych, zawór rozruchowy sprężarek chłodniczych, zawór typu otwarty - zamknięty dla gazów i cieczy (woda, powietrze, gazy spawalnicze itp.).

 


Systemy Informatyczne Szaniawski System, 05-803 Pruszków ul. Lipowa 37
tel/fax:(0-22) 758-67-26, kom:0-501-38-31-98
e-mail: kontakt.siss@szaniawski.pl
© Copyrights 2001 SISS