Automatyka przemysłowaRegulatory poziomu cieczy

Regulator poziomu cieczy typ RPC-A/s do chłodniczych urządzeń amoniakalnych i freonowych.

Regulacja poziomu cieczy w parownikach stromorurowych, w parownikach zalanych płaszczowo-rurowych, ustalenie poziomu awaryjnego w osuszaczach układów ciśnieniowych, ustalenie poziomu cieczy w zbiornikach pod skraplaczem, utrzymywanie stałego poziomu zalania chłodnic międzystopniowych.


Tablica sterownicza amoniakalnego oddzielacza cieczy typ TS-POC2/s i TS-POC3/s do chłodniczych urządzeń amoniakalnych i freonowych.

Tablica TS POC/s służy do automatycznego napełniania płynnym amoniakiem oddzielaczy cieczy oraz do sygnalizacji o stopniu napełnienia oddzielacza cieczą.


Regulator poziomu cieczy typ RPC-W/s i RPC-P/s

Regulacja poziomu cieczy w zbiornikach hydroforowych, zbiornikach skroplin o temperaturze nie przekraczającej 70°C (dla regulatora RPC-W/s), lub do zbiorników wody gorącej, ciśnieniowych kotłów parowych itp, o temperaturze nie większej niż 160°C (dla regulatora RPC-P/s)


Pływakowy przełącznik pomp typ PPP 7/s

Pływakowy przełącznik pomp typ PPP 7/s służy do utrzymywania stałego poziomu cieczy w zbiorniku. Funkcja ta realizowana jest poprzez załączanie (wyłączanie) kolejnych pomp, w zależności od poziomu cieczy. Przeznaczony jest również do regulacji wydatku wody w zależności od rozbioru wody ze zbiornika hydroforowego (poprzez sterowanie ilością załączonych pomp).


Sygnalizator poziomu cieczy typ SP

Sygnalizowanie lub regulowanie poziomu cieczy w otwartym zbiorniku. Podstawowym zastosowaniem sygnalizatora SP jest ochrona pomp głębinowych przed biegiem silnika pompy na sucho. Znajduje zastosowanie jako wyłącznik pływakowy do otwartych zbiorników w pompowniach wody, ścieków sanitarnych, ścieków gospodarki wiejskiej itp.


Cyfrowy regulator poziomu cieczy typ RL1/s

Cyfrowe regulatory poziomu cieczy RL1/s przeznaczone są do pomiaru i regulacji poziomu cieczy w zbiornikach otwartych (bezciśnieniowych) przy użyciu czujników ciśnienia hydrostatycznego.

 


Systemy Informatyczne Szaniawski System, 05-803 Pruszków ul. Lipowa 37
tel/fax:(0-22) 758-67-26, kom:0-501-38-31-98
e-mail: kontakt.siss@szaniawski.pl
© Copyrights 2001 SISS