Cyfrowe regulatory poziomu cieczy typ RL1/s


Szczegóły w formacie .doc
Zastosowanie:

Cyfrowe regulatory poziomu cieczy RL1/s przeznaczone są do pomiaru i regulacji poziomu cieczy w zbiornikach otwartych (bezciśnieniowych) przy użyciu czujników ciśnienia hydrostatycznego. Mierzona wartość słupa cieczy (poziomu) wyświetlana jest w centymetrach na 4-pozycyjnym wyświetlaczu cyfrowym z rozdzielczością jednego miejsca po przecinku (1mm). Dwa przekaźniki wyjściowe umożliwiają sterowanie obwodów regulacji poziomu i obwodów sygnalizujących stany alarmowe. Aktualny stan przekaźników sygnalizowany jest diodami święcącym umieszczonym na płycie czołowej regulatora. Zmianę poziomów regulacji oraz nastawianie wartości poziomów alarmowych umożliwiają trzy przyciski: "PRG", "-", "+".

Regulatory przystosowane są do zabudowy modułowej . Możliwość mocowania na szynie TH35, zunifikowane wymiary i niewielkie gabarytu zapewniają szybki i estetyczny montaż w rozdzielnicach elektrycznych


Dane techniczne:

 • napięcie zasilania
 • 220V,50Hz
 • dopuszczalna zmiana napięcia
 • -15% do +10%
 • pobór mocy
 • <3,5W
 • zakres pomiarowy
 • 0 do 50 kPa, przeliczony na cm słupa cieczy
 • dokładność odczytu
 • jedna cyfra po przecinku
 • klasa pomiarowa
 • 0,5
 • wyświetlacz
 • LED, 4cyfry, wysokość 10mm
 • czujnik pomiarowy
 • Przetwornik ciśnienia  0-50kPa
 • linia pomiarowa
 • trójprzewodowa
 • długość linii pomiarowej
 • max. 200m
 • przekaźniki wyjściowe
 • optotriaki
 • dopuszczalne obciążenie wyjść
 • 1A/250V~, 50Hz
 • temperatura otoczenia
 • 0oC - 50oC
 • typ obudowy
 • do zabudowy modułowej
 • wymiary
 • 53x95x65mm (trzy moduły)
 • masa
 • 0,3kg
 • stopień ochrony
 • IP 20


  Szkic wymiarowy:

  Rys.1. Cyfrowy regulator poziomu cieczy typ RL1/s


  Tabela 1

  Typ Nastawy Wykresy funkcjonalne Przeznaczenie
  RL1/s

  Regulacja napełnienia zbiornika z alarmem przekroczenia stanów maksymalnego i minimalnego
  L1;
  DL1;
  AL-L;
  AL-H;
  OFSET
  GĘSTOŚĆ
  P1 - Załączenie napełniania zbiornika do poziomu L1. Strefa nieczułości dL1.
  P2 - sygnalizują przekroczenia dopuszczalnych temperatur AL.-L i AL.-H.
  D1 - sygnalizacja załączenia przekaźnika P1
  D2 - sygnalizacja wystąpienia AL.-L
  D3- sygnalizacja wystąpienia AL.-H.

  Zasada działania:

  Cyfrowy regulator poziomu RL1/s, mierzy sygnał pomiarowy z przetwornika ciśnienia hydrostatycznego i wylicza wartość poziomu cieczy znajdującej się w zbiorniku. Wartość poziomu wyświetlana jest na wyświetlaczu cyfrowym w zależności od aktualnego poziomu i uprzednio dokonanych nastaw (OFSET -przesuniecie poziomu zerowego oraz GEST - gęstość właściwa mierzonej cieczy).Stan przekaźników wyjściowych, oraz lampek sygnalizacyjnych na płycie czołowej regulatora poziomu zależy od dokonanych nastaw ( L1- pozom napełniania, dL1- strefa martwa, AL-L i AL-H - poziomy alarmowe minimalny i maksymalny.

  Wartości nastaw można zmieniać za pomocą przycisków: "PRG" / programowanie/, "+" /zwiększanie wartości/ i "-" /zmniejszanie wartości/. Ustawione wartości przechowywane są w pamięci regulatora . Zanik zasilania nie niszczy zawartości pamięci.

  Cyfrowe regulatory RL1/s posiadają jedno wyjście do regulacji pracy zaworu (pompy) napełniającej zbiornik i jedno wyjście do sygnalizowania stanów alarmowych.  Dostępne nastawy:                                                               wartość minimalna                 wartość maksymalna
 • poziom regulowany
 • -L1- -100,0cm 900,0cm
 • strefa nieczułości
 • -dt-L1 0,2cm 300,0cm
 • poziom alarmowy dolny
 • -AL.-L -100,0cm 900,0cm
 • poziom alarmowy górny
 • - AL.-H -100,0cm 900,0cm
 • Offset
 • - OFst -100,0cm +100,0cm
 • Gęstość mierzonej cieczy
 • - GEST 60 (=0,6kg/dcm3) 250 (=2,5kg/dcm3)
  Regulator poziomu pokazuje na wyświetlaczu aktualnie mierzony poziom cieczy.Poziom ten okreslany jest wg wzoru:

  L1 = ciśnienie hydrostatyczne / gęstość + Ofset

  Przekaźnik P1 wyłączany jest przy wzroście wskazywanego poziomu powyżej wartości zadanej (L1). Załączenie przekaźnika następuje po spadku poziomu cieczy o wartość strefy nieczułości (dL1). Stan załączenia przekaźnika P1 sygnalizuje zielona dioda


  Poziom cieczy > L1 - P1 załączony
  Poziom cieczy < L1-dL1 - P1 wyłączony
  L1-dL1 < Poziom cieczy < L1 - stan P1 nieokreślony

  Wystąpienie stanów alarmowych powoduje załączenie przekaźnika P2 i sygnalizowane jest diodą czerwoną (światło migowe) (alarm dolny) lub (alarm górny). Zanik stanów alarmowych powoduje wyłączenie przekaźnika P2.


  Poziom cieczy > AL._H - P2 załączony
  Poziom cieczy < AL._L - P2 załączony
  AL._L < Poziom cieczy > AL._H - P2 wyłączony


  Schemat połączeń:


  Rys.2. Schemat podłączenia regulatora poziomu RL1/s

  Dane techniczne przekaźnika wyjściowego.
  - optotriak (SSR) - typ PS 2106
  Prąd obciążenia - max. 1A, AC
  Napięcie - max. 600V
  Załączanie w zerze.
  Przeznaczony do obciążeń czynnych i indukcyjnych.

  UWAGA: Wyjście zabezpieczone dodatkowo warystorem o napięciu znamionowym 250 V AC i układem gasikowym RC(270W 4W/3,3nF)  Rys.3. Schemat podłączenia przetwornika poziomu typ PCC 0-50kPa do regulatora poziomu RL1/s  Rys.4. Schemat podłączenia sondy poziomu typ SPC 0-50kPa do regulatora poziomu RL1/s

  Zmiany nastaw termostatu:

  Po załączeniu zasilania termostat wyświetla przez czas ok. 2 sek. wersję wykonania, wykonując w tym czasie pomiary wstępne temperatury. Następnie przechodzi do wyświetlania wartości temperatury i sterowania przekaźnikami wyjściowymi i diodami świecącymi. Wciśniecie przycisku "PRG" powoduje wyświetlenie na wyświetlaczu nazwy parametru, który zostanie udostępniony do modyfikacji. Po zwolnieniu przycisku "PRG" wyświetlana jest (światłem migowym) aktualna wartość parametru, którą możemy zwiększać przyciskiem "+" lub zmniejszać przyciskiem "-". Przyciskając ponownie przycisk "PRG" uzyskujemy dostęp do modyfikacji kolejnych parametrów. Ukazanie się napisu "END" oznacza zakończenie programowania termostatu, a ustawione parametry przepisane zostają do pamięci. W czasie ustawiania parametrów termostat wykonuje pomiary temperatury i steruje pracą przekaźników i diod świecących.

  UWAGI MONTAŻOWE

  Do regulatora typu RL/s mogą być podłączane przetworniki ciśnienia o innych zakresach pomiarowych(np. 0-10kPa, 0-100kPa, 0-500kPa, 0-700kPa, 0-1000kPa), pracujące jako przetworniki nadciśnienia, ciśnienia absolutnego lub różnicy ciśnień (np. do pomiaru spadku ciśnienia na filtrach). Podłączenie innych przetworników wymaga indywidualnego uzgodnienia z producentem.

   


  Przedsiębiorstwo Automatyki Chłodniczej Szaniawski, 05-803 Pruszków ul.Lipowa 37, tel./fax:(0-22) 758-67-26
  e-mail: kontakt.pach@szaniawski.pl
  © Copyrights 2001 SISS