Termostat trójpołożeniowy typ 3RT/Pt


Szczegóły w formacie .doc
Zastosowanie:

Regulowanie temperatury jednym termostatem przy zasilaniu z dwu źródeł energetycznych (np. grzanie - chłodzenie), wykrywanie i sygnalizacja alarmu przekroczenia dopuszczalnych temperatur, sygnalizacji poprawnej temperatury ( np. zezwolenie na pracę urządzenia w ustalonym zakresie temperatur ).


Dane techniczne:

 • napięcie zasilania
 • 220V,50Hz
 • dopuszczalna zmiana napięcia
 • +10% do -15%
 • pobór mocy
 • <4W
 • zakres działania
  3RT/Pt/Z
  3RT/Pt

 • 0oC - 40oC
  -15C - 15oC
 • różnica temperatury działania przekaźników wykonawczych - strefa martwa (nastawialna) DT
 • 1oC - 10oC
 • nieczułość działania przekaźników wykonawczych (nastawialna) DT1 i DT2
 • 0,5oC - 5oC
 • czujnik pomiarowy
 • Pt100
 • linia pomiarowa
 • trójprzewodowa
 • długość linii pomiarowej
 • max. 200m
 • kompensacja linii pomiarowej
 • wewnętrzna
 • skuteczność kompensacji
 • 98%
 • dopuszczalne obciążenie styków
 • 1A/250V~
 • rodzaj styków
 • przełączające
 • temperatura otoczenia
 • 0oC - 50oC
 • typ obudowy
 • zatablicowa
 • wymiary
 • 96x96x61mm
 • masa
 • 0,5kg
 • stopień ochrony
 • IP 41


  Szkic wymiarowy:

  Rys 1.1. Termostat trójpołożeniowy 3 RT/Pt


  Schemat elektryczny:

  Rys 1.2. Schemat podłączeń termostatu 3RT/Pt


  Zasada działania:

  Termostat 3RT/Pt przeznaczony jest do współpracy z czujnikiem Pt100. Zawiera elektroniczny wzmacniacz sygnału pomiarowego, dwa przekaźniki wykonawcze, dwie lampki sygnalizacji stanu przekaźników, potencjometry do zadawania parametrów regulacji. Zmiana oporności czujnika pod wpływem temperatury zostaje przetworzona i wzmocniona w układzie elektronicznym, uruchamiającym dwa przekaźniki wykonawcze, stosownie do nastawionej temperatury - Tn , strefy martwej - DT, i stref nieczułości przekaźników wykonawczych - DT1 i DT2


  Nastawienie i regulacja:

  Temperatura nominalna Tn znajduje się pośrodku strefy martwej i jej zmiana powoduje przesuwanie strefy martwej na osi temperatur. Powinna ona odpowiadać średniej żądanej temperaturze czynnika lub pomieszczenia. Strefa martwa DT jest zawsze symetrycznie rozciągana względem temperatury Tn. Nieczułość działania przekaźników wykonawczych dolnego DT1 i górnego DT2 regulowana jest do wnętrza strefy martwej. (patrz wykres funkcjonalny).


  Uwagi montażowe:

  Regulator temperatury 3RT/Pt/Z umieszczany jest w obudowie zatablicowej przystosowanej do montażu w otworze o wymiarach 92 x 92 /-0,0 mm ÷ -2,0 mm/. Układ pomiarowy przystosowany jest do współpracy z czujnikiem Pt100 poprzez linię pomiarową trójprzewodową. Dopuszczalna długość linii pomiarowej OMY 3x1 pomiędzy czujnikiem i termostatem wynosi 200 m. Człon wykonawczy ma automatyczną kompensację błędu wynikającego z oporności przewodów linii pomiarowej.


  Przykłady zastosowania:

  Termostat trójpołożeniowy 3RT/Pt znajduje zastosowanie w układach klimatyzacji, stabilizacji temperatury procesów technologicznych (rys3), w układach alarmu przekroczenia dopuszczalnych temperatur (rys4) lub zezwolenia na pracę linii technologicznej jeżeli wartość temperatury mierzonej jest poprawna (rys5). Jednym z zastosowań termostatu 3RT/Pt jest regulacja podgrzewania rur spustowych w celu ochrony przed zamrożeniem zwłaszcza w okresach wiosennym i jesiennym.


  Układ regulacji odmrażania rur spustowych.

  Układ regulacji podgrzewania i odmrażania rur spustowych odprowadzających wodę deszczową został zrealizowany w oparciu o trójpołożeniowy regulator temperatury 3RT/Pt (-15oC ÷ +15oC).wg aplikacji zgodnej z rys.5.

  Rury spustowe powinny być podgrzewane w przypadku wystąpienia niewielkich temperatur ujemnych powietrza atmosferycznego. Przy wystąpieniu temperatur od -5oC do 0oC może następować roztapianie śniegu zalegającego na dachu na skutek operacji słońca lub podgrzewania ciepłem z wnętrza budynku, a spływająca woda ma możliwość zamarznięcia w rurach spustowych. Grozi to zablokowaniem odpływu wody.

  Czujnik termostatu 3RT powinien być umieszczony na zewnątrz budynku w miejscu zacienionym. Termostat powoduje załączenie grzałek elektrycznych wewnątrz niebezpiecznego przedziału temperatur.

  Zalecane nastawy wartości progowych na termostacie:

 • Tn - -2,5oC (średnia temperatura niebezpiecznego obszaru temperatur)
 • DT - 6oC (wielkość niebezpiecznego obszaru temperatur)
 • DT1 - 0,5oC (nieczułość termostatu na krańcu dolnym obszaru)
 • DT2 - 0,5oC (nieczułość termostatu na krańcu górnym obszaru)

  Przy takich nastawach podgrzewanie będzie załączone przy temperaturze powietrza pomiędzy -5oC a 0oC a wyłączone przy temperaturze powietrza niższej niż -5,5oC, i wyższej niż +0,5oC. W strefach nieczułości występujących na krańcach wyróżnionego zakresu temperatur stan załączenia grzałek jest nieokreślony I zależny od tego czy temperatura przekracza granice przedziału niebezpiecznego na zewnątrz czy wchodzi do wnętrza przedziału.

  W przypadku występowania zalodzeń skorygować nastawy. np. rozszerzyć strefę martwa DT.

 •  


  Przedsiębiorstwo Automatyki Chłodniczej Szaniawski, 05-803 Pruszków ul.Lipowa 37, tel./fax:(0-22) 758-67-26
  e-mail: kontakt.pach@szaniawski.pl
  © Copyrights 2001 SISS