Usługi


Projektowanie i wykonywanie systemów pomiarowo - sterujących

  Oferujemy kompleksowe wykonanie systemów pomiarowo - sterujących: rozmieszczenie czujników, kompletacja wymaganych urządzeń, instalacja i uruchomienie systemu. Wszystkie elementy dobierane są według indywidualnych wymagań klienta.

  W naszej ofercie znajduje się system TermNet
Uwierzytelnienia i kalibracja urządzeń pomiarowych

  Prowadzimy uwierzytelnienia sterowników w celu kontroli dokładności pomiarów i jakości urządzeń. W razie potrzeb dokonujemy ich kalibracji. Uwierzytelniamy także urządzenia innych firm.


Pomiary i walidacje

  Wykonujemy badania i pomiary u klientów (standardowo ok. 30 punktów pomiarowych temperatury) w celach kontrolno-badawczych, analizy procesów technologicznych. Najczęściej stosowane przy pomiarach węzłów cieplnych, badaniach skuteczności pasteryzacji lub sterylizacji.

  Szczególnie przydatnym badaniem wykonywanym przez naszą firmę jest profil temperaturowy pomieszczeń. Ten rodzaj badań znajduje szerokie zastosowanie przy walidacji chłodniczych komór przechowalniczych. Umożliwia weryfikację prawidłowości rozmieszczenia stałych punktów pomiarowych, ustalenie rozkładu temperatur w określonym pomieszczeniu, stwierdzenie czy cała komora spełnia warunki przechowalnicze (szczególnie ważne przy magazynowaniu niektórych rodzajów leków np. insulina, szczepionki itp.).


Projektowanie urządzeń

  Projektujemy i wykonujemy czujniki i sterowniki cyfrowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Przy projektowaniu sterowników uwzględniamy takie parametry jak: wielkości mierzone, wykonywane algorytmy, wyjścia, natomiast przy czujnikach możliwy jest dobór wymaganych gabarytów.

 


Systemy Informatyczne Szaniawski System, 05-803 Pruszków ul. Lipowa 37
tel(0-22) 423-62-82, fax:(0-22) 758-67-26, kom:0-501-38-31-98
e-mail: kontakt.siss@szaniawski.pl
© Copyrights 2001 SISS