TermNet - system monitorowaniaAutomatyka pomiarowo-sterująca

Termostat cyfrowy TR1.c/s

szczegóły...

Zastosowanie: Pomiar i regulacja temperatury w zakresie -70 - 190oC; 1 przekaźnik termostatu; przekaźnik górnego i dolnego progu alarmowego; rozdzielczość pomiaru 0,1oC
Interfejs: RS 485/RTU
Osprzęt niezbędny:Czujnik temperatury typ Pt100
Producent: Przedsiębiorstwo Automatyki Chłodniczej Szaniawski.


Humidostat cyfrowy HR1.c/s

szczegóły...

Zastosowanie: Pomiar i regulacja wilgotności; 1 przekaźnik higrostatu; przekaźnik górnego i dolnego progu alarmowego; rozdzielczość pomiaru 0,1%
Interfejs: RS 485/RTU
Osprzęt niezbędny:Przetwornik wilgotności typ 4-20 mA
Producent: Przedsiębiorstwo Automatyki Chłodniczej Szaniawski.


TRO1/s - Sterownik do sprzęgania przetworników przemysłowych
4 - 20mA lub 0 - 10V z systemem monitorowania.

Ponieważ humidostat dokonuje pomiarów i regulacji na podstawie pomiaru prądu 4 - 20mA, a do pamięci sterownika można wprowadzić dwudziestopunktową charakterystykę pomiarową przetwornika, istnieje możliwość włączenia do monitorowania dowolnych wielkości fizycznych, jeżeli tylko dysponujemy stosownymi przetwornikami z wyjściem 4 - 20mA lub 0 - 10V. W wyniku zastosowania przetworników: ciśnienia, poziomu cieczy, przepływu, składu atmosfery kontrolowanej itd. uzyskujemy zarówno możliwość odczytu mierzonych wielkości, ich regulacji, sygnalizacji przekroczeń stanów alarmowych oraz przekazania pomiarów do komputera, co znacznie zwiększa zakres zastosowań systemu. W fazie opracowań znajduje się uniwersalny regulator do sprzęgania przetworników z systemem monitorowania do którego charakterystykę pomiarową przetwornika można będzie wprowadzać z komputera po i/f RS485.


 


Systemy Informatyczne Szaniawski System, 05-803 Pruszków ul. Lipowa 37
tel(0-22) 423-62-82, fax:(0-22) 758-67-26, kom:0-501-38-31-98
e-mail: kontakt.siss@szaniawski.pl
© Copyrights 2001 SISS