System monitorowania procesów przemysłowych "TermNet"


System oprogramowania TermNet przeznaczony jest do monitorowania oraz zbierania danych z obiektów przemysłowych, z możliwością ich wizualizacji i archiwizacji. System umożliwia również edycje nastaw oraz parametrów regulacji w sterownikach.

Środowisko oprogramowania systemu składa się z kilku wyspecjalizowanych aplikacji ściśle powiązanych ze sobą poprzez bazy danych:

TermNet - Serwer Komunikacyjny.
Aplikacja służy do komunikowania się ze sterownikami mikroprocesorowymi pracującymi w sieci przemysłowej pracującej w protokole RTU.

TermNet - Administrator Sieci.
Aplikacja służy do konfiguracji sieci. Umożliwia dodanie / usunięcie urządzeń z sieci, wykonanie na sterownikach określonych operacji związanych z konfigurowaniem sieci (np. nadanie numerów sieciowych, resetowanie sterowników) oraz ustawienie parametrów archiwizacji (ustawienie, które wielkości i z jaką częstotliwością archiwizować).

TermNet - Sterowniki Urządzeń.
Aplikacja umożliwia dostęp do poszczególnych urządzeń pracujących w sieci, pozwalając na zmianę parametrów pracy sterownika (np. funkcje zerowania sterownika, blokady klawiatury itp.) oraz zmianę wartości nastaw wielkości regulowanych przez sterownik (np. temperatury termostatowania, progów alarmowych itp.) Sterowniki urządzeń są projektowane indywidualnie dla każdego typu urządzenia stosownie do możliwości i wymagań urządzenia oraz potrzeb użytkownika systemu..

TermNet - Wykres.
Aplikacja służy do wizualizacji pomierzonych i zapamiętanych wielkości przesłanych ze sterowników, w postaci wykresów na ekranie monitora oraz do sporządzania dokumentacji drukowanej.

TermNet - Raport
Aplikacja przeznaczona jest do generowania raportów graficznych na podstawie danych zawartych w plikach archiwalnych systemu TermNet. Raport można przygotować dla dziesięciu kanałów (rejestrów urządzeń) w postaci wykresu i zestawienia podstawowych parametrów w postaci listy.

TermNet - Pulpit
Aplikacja opracowywana (na życzenie klienta) indywidualnie dla każdego projektu. Umożliwia prezentacje i wizualizacje obiektu w postaci plansz rzutów itp.

 


Systemy Informatyczne Szaniawski System, 05-803 Pruszków ul.Lipowa 37, tel./fax:(0-22) 758-67-26, kom:0-501-38-31-98
e-mail: kontakt.siss@szaniawski.pl
© Copyrights 2001 SISS