Sygnalizator narastania lodu typ S-AOW/s


Szczegóły w formacie .doc
Zastosowanie:

Sygnalizator przeznaczony jest do akumulacyjnych oziębiaczy wody w celu sygnalizacji przekroczenia grubości lodu na parowniku i zabezpieczenia oziębiacza wody przed całkowitym zamrożeniem.


Dane techniczne:

Przekaźnika S-AOW Czujnika warstwy lodu
 • napięcie zasilania
 • 220V,50Hz -
 • dopuszczalna zmiana napięcia
 • +10% do -15% -
 • pobór mocy
 • <2W -
 • dopuszczalne obciążenie styków
 • 1A/250V~ -
 • masa
 • 0,3kg 0,8kg
 • temperatura otoczenia
 • 0oC - 50oC -20oC - 50oC
 • typ obudowy
 • do zabudowy modułowej -
 • wymiary
 • 53x95x65mm (trzy moduły) 163x100x62
 • stopień ochrony
 • IP 20 IP 65


  Szkice wymiarowe:


  Budowa:

  Sygnalizator narastania lodu składa się z "PRZEKAŹNIKA S-AOW" oraz "CZUJNIKA WARSTWY LODU". Elementem pomiarowym czujnika są trzy elektrody igłowe (stal kwasoodporna). Pomiar odbywa się w układzie mostkowym. Rezystancja wody między elektrodami A i B jest jedną gałęzią mostka, rezystancja wody lub lodu między elektrodami B i C jest drugą gałęzią mostka. Mostek jest zrównoważony, jeżeli elektrody A,B i C są otoczone wodą. Jeżeli elektroda C zostanie pokryta lodem równowaga mostka będzie zachwiana. Na wyjściu mostka powstanie napięcie zmienne, wykorzystywane przez przetwornik do przełączenia styków wyjściowych przekaźnika...Zostanie również zgaszona lampka sygnalizacyjna na płycie czołowej "PRZEKAŹNIKA S-AOW"

  Sygnalizator S-AOW/s może być wykorzystany jako regulator dopływu czynnika chłodzącego lub jako sygnalizator przekroczenia żądanej warstwy lodu. W przypadku pierwszym, obwód otwierający dopływ czynnika chłodzącego należy zasilić przez zaciski 3-4 przekaźnika. Obwód sygnalizacji - alarmu należy zasilić przez zaciski 3-8.przekażnika.


  Schemat elektryczny:

  Rys.3. Schemat instalacji czujnika na rurociągu i podłączenia elektrycznego.


  Uwagi montażowe:

  "CZUJNIK WARSTWY LODU" przystosowany jest do montażu na rurze parownika f 32 mm. Konstrukcja czujnika umożliwia przesuwanie elementu pomiarowego względem rury, a tym samym ustawienie grubości warstwy lodu sygnalizowanej przekaźnikiem. Grubość warstwy lodu może być ustawiona w przedziale 20.....75 mm. Od czujnika odchodzi trzy żyłowy przewód długości 2.5m. Montaż mechaniczny "CZUJNIKA WARSTWY LODU" oraz połączenie z "PRZEKAŹNIKIEM S-AOW" należy wykonać zgodnie z rys.3.

  Przekaźnik może być umieszczony w odległości 150m od czujnika. Połączenie czujnika i przekaźnika zaleca się wykonać przewodem miedzianym 3 x 1 ÷ 1,5 mm2.

   


  Przedsiębiorstwo Automatyki Chłodniczej Szaniawski, 05-803 Pruszków ul.Lipowa 37, tel./fax:(0-22) 758-67-26
  e-mail: kontakt.pach@szaniawski.pl
  © Copyrights 2001 SISS