Rurowy czujnik temperatury typ Pt100-RCT, Pt500-RCT, Pt1000-RCT


Szczegóły w formacie .doc


Zastosowanie:

Rurowy czujnik temperatury typ Pt100-RCT, Pt500-RCT, Pt1000-RCT przeznaczony jest do pomiaru temperatury rurociągów. Radiator elementu pomiarowego wykonany jest z miedzi co gwarantuje dobre przenoszenie temperatury z powierzchni rury. Z czujnika wyprowadzony jest przewód pomiarowy dwu- lub trzy-żyłowy w zależności od oporności znamionowej czujnika. Przewód pomiarowy w zależności od zakresu mierzonych temperatur ma izolację z polwinitu lub z gumy silikonowej.
Część pomiarowa czujnika osłonięta jest otuliną z pianki poliuretanowej (o porach otwartych) lub kauczukowej (o porach zamkniętych).Rodzaj użytego materiału zależy od przewidywanych warunków pracy czujnika (zakresu temperatury i wilgotności). Otulina przykryta jest aluminiową osłoną, umożliwiającą przymocowanie czujnika cybantem do rurociągu. Instalacja czujnika pomiarowego nie wymaga rozszczelnienia instalacji.
Konstrukcja mechaniczna czujnika gwarantuje małą stałą czasową pomiarów, mały wpływ temperatury otoczenia na wynik pomiaru, oraz wysoką odporność na udary mechaniczne, wibracje i warunki klimatyczne.


Dane techniczne:

 • zakres pomiarowy

 • element pomiarowy

 • max. prąd pomiarowy
 • długość osłony czujnika
 • średnica rurociągu
 • przewód pomiarowy
  dla Pt100
  dla Pt500, Pt1000
 • izolacja przewodu pomiarowego
  dla zakr.20oC - 70oC
  dla zakr.-40oC - 120oC
 • izolacja cieplna (otulina)
  dla zakr.20oC - 70oC
  dla zakr.-40oC - 120oC
 • max. długość przewodu
 • masa
 • stopień ochrony
  dla zakr.20oC - 70oC
  dla zakr.-40oC - 120oC

 

20oC - 70oC
-40oC - 120oC
cienkowarstwowy opornik platynowy kl.A zgodny z
DIN IEC 751, f-my HERAEUS SENSOR GmbH
5mA
65mm - 75mm
10mm - 150mm

3 x 0,35-polwinit, 3 x 0,25 silikon
2 x 0,5-polwinit, 2 x 0,25 silikon

polwinito
guma silikonowa

pianka poliuretanowao
pianka kauczukowa
20 mb
0,1 kg - 0,6 kg

IP20o
IP64o

 


Przedsiębiorstwo Automatyki Chłodniczej Szaniawski, 05-803 Pruszków ul.Lipowa 37, tel./fax:(0-22) 758-67-26
e-mail: kontakt.pach@szaniawski.pl
© Copyrights 2001 SISS