Raynger MX


Zakres zastosowań:

Znajdź gorące miejsca:

  • w panelach elektrycznych
  • w skrzynce bezpieczników
  • prądnicy lub skrzyni przekładniowej

Monitoruj:

  • kanały ciepłownicze
  • przewody wentylacyjne
  • nieszczelność sieci grzewczej

Kontroluj temperatury:

  • cylindrów silników samochodowych
  • osi kół
  • łożyska

Pirometry serii MX mierzą temperaturę w zakresie -30..900oC z dokładnością 1% wartości mierzonej. Posiadają kołowy celownik laserowy złożony z 16 punktów dokładnie obrazujący wielkość pola pomiarowego. Efekt ten uzyskano wykorzystując elementy optyczne bez żadnych części ruchomych. Seria MX składa się z kilku modeli oferujących różne możliwości.
MX2 to model podstawowy. Wystarczy nacelować, nacisnąć spust i odczytać temperaturę. Dodatkowo można ustawić alarm przekroczenia zadanej temperatury
MX4 jest modelem bardziej zaawansowanym. Umożliwia dodatkowy pomiar przy użyciu termopary kontaktowej typu K lub J lub termistora. Mamy możliwość dołączenia zasilacza i drukarki przenośnej. Wewnętrzna pamięć umożliwia zapisanie do 100 pomiarów z datą i godziną ich wykonania. Wbudowana tabela emisyjności 30 materiałów pozwala na łatwe mierzenie różnych produktów bez konieczności pamiętania ich współczynników emisyjności.
Oba modele dostępne są ze standardową optyką lub do pomiaru temperatury małych powierzchni (6mm z odległości 300mm) oraz w wersji z zakresem pomiarowym -50..500oC i dokładności 2oC. Specjalna wersja przeznaczona jest do pomiarów w temperaturze otoczenia od -10 do 50oC. MX2 jest również oferowany w wykonaniu dla stref zagrożonych wybuchem.


Specyfikacja techniczna

Zakres temperatur1o
Dokładność:1o
1o
Powtarzalność:
Czas pomiaru:
Zakres spektralny:
Rozdzielczość wyświetlania:1o
Temperatura otoczenia:1o
Wilgotność względna:1o
Temperatura przechowywania:1o
Zasilanie:
Wymiary:
Waga:

-30..900oC
-30..0oC: 2oC; 0..99oC: 1oC;
100..900oC: 1% odczytu
0,5% odczytu
(95%) 250ms
8-14mm
0,1oC
0..50oC (laser max. 45oC)
10..95% @ 30oC

-20..50oC bez baterii
2xR6
200x170x50mm
480g

Możliwości


Temperatura MAX i MIN:
Funkcje DT i temp. średnia:
Alarm dżwiękowy i wizualny LOW:
Alarm dżwiękowy i wizualny HIGH:
Kołowy celownik laserowy:
Zmienna emisyjność:
Wbudowana tabela emisyjności:
Wyświetlacz graficzny:
Wewnętrzna pomięć na 100 pomiarów:
Wyjścia RS232 lub 1mV/oC:
Oprogramowanie:
Zasilacz:
1,5m kabel RS232:
Termopara typu K:

MX2
x
x
x
x


x

MX4
x
x

x

x
x
x
x
x

x
1ox1o

MX4+
x
x

x

x
x
x
x
x

x
1ox1o
x
x
x
x

Opcje i akcesoria:
Program DataTemp MX*
Termopara typu K*
Kabel RS232*
Zasilacz 220V*
Termistor
Podręczna drukarka termiczna
Certyfikat kalibracji
Miękki futerał

*standardowo z pirometrem MX4+


Systemy Informatyczne Szaniawski System, 05-803 Pruszków ul. Lipowa 37
tel/fax:(0-22) 758-67-26, kom:0-501-38-31-98
e-mail: kontakt.siss@szaniawski.pl
© Copyrights 2001 SISS